Boeken

Magnetiseren Wat is dat?
In dit werk is duidelijk en praktisch omschreven wat magnetiseren is en hoe u door diverse technieken en meditaties zelf leer

Lees verder

Praktijk voor Healing en Bewustwording

Behandelmethodes:

Magnetiseren – Verwerkings- en Bewustwordingstherapie – Innerlijk Kindtherapie – Gestalttherapie – Regressietherapie – (Spirituele) Begeleiding

Home

  Frank den Ouden

Vanaf 1989 heb ik een fulltime praktijk in Amersfoort (18 km. van Utrecht).

Door mijn brede ervaring en belangstelling voor (alternatieve) geneeswijzen en therapieën heb ik een goed basis gelegd die ik voor het ondersteunen en begeleiden van mijn cliënten noodzakelijk acht.

In mijn praktijk gebruik ik onder andere bovenstaande behandelmethodes, waar nodig, tijdens een consult.  Het doel hierbij is: blokkades, onverwerkte problemen, ingesleten patronen en fysieke klachten zo snel mogelijk te traceren en op te lossen. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 92 % van alle cliënten baat heeft bij deze wijze van behandelen.

Mijn behandelingen zijn enerzijds voor die groep mensen die in de reguliere gezondheidszorg niet verder geholpen kunnen worden, of daarbij aanvullende ondersteuning nodig hebben, en anderzijds voor de mens die op zoek is naar zichzelf en bereid is (oude) problemen op te lossen. De benadering naar mijn cliënten is uiterst betrokken, vol empathie, maar tevens direct. Ik ben een ‘met beide benen op de grond-therapeut’.

Tevens kunt u rekenen op een optimale ondersteuning buiten de consulten om. Van maandag tot en met vrijdag heb ik telefonisch spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur.

De duur van een behandeling/consult is ruim een uur – De prijs voor een consult bedraagt € 70,=.

 

De Praktijk voor Healing en Bewustwording voldoet aan de regels en voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De Praktijk voor Healing en Bewustwording is aangesloten bij Klachtenportaal/ZORG en voldoet daarmee aan de voorschriften uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
Heeft u een gerede klacht, neemt u dan in eerste instantie contact op met uw behandelaar Frank den Ouden.

Klachtenportaal Zorg Frank den Ouden Magnetiseur

Energetisch therapeut Frank den Ouden Magnetiseur

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (Praktijk voor Healing en Bewustwording): 32150763

 

Attentie:

December 2023 wordt deze website opgeheven en wijzigt mijn e-mailadres van info@frankdenouden.nl naar: frank.denouden@kpnmail.nl. U kunt mij dan ook bereiken via het onderstaande telefoonnummer.

De praktijk is verhuisd naar de Dorresteinseweg 49-17, 3817 GB Amersfoort, telefoon: 035-6022502

Indien u in de hal aanbelt moet u het nummer 017 intoetsen.

Afspraken uitsluitend nog op de ochtenden!

Parkeren op de openbare weg – het parkeerterrein is alleen bestemd voor bewoners!

Er gelden momenteel geen coronamaatregelen – gelieve wel met Coronagerelateerde klachten uw afspraak te annuleren en uw handen voor binnenkomst te ontsmetten!